Qur-aan und Hadiith

بفهم السلف الصالح

„… der über Allah ohne Wissen streitet und jedem rebellischen Satan folgt …“

Und unter den Menschen gibt es manch einen, der über Allah ohne Wissen streitet und jedem rebellischen Satan folgt, gegen den vorgezeichnet ist, daß er denjenigen, der ihn zum Schutzherrn nimmt, daß er ihn in die Irre führen und zur Strafe der Feuerglut leiten wird.

And among mankind is he who disputes concerning Allah, without knowledge, and follows every rebellious (disobedient to Allah) Shaitan (devil) (devoid of every kind of good). For him (the devil) it is decreed that whosoever follows him, he will mislead him, and will drive him to the torment of the Fire. [Tafsir At-Tabari]

Er zijn er onder de mensen, die over Allah redetwisten, zonder kennis, en zij volgen elke iedere opstandige Satan. Het is hem (de Satan) voorgeschreven dat wie hem volgt, door hem tot dwaling gebracht wordt, en hij leidt hem tot de bestraffing van de Sa’îr (de Hel).

(Qur’aan 22:3-4)

6. Januar 2013 Posted by | Akhlaaq / Fiqh, andere Sprachen, Aqidah / Manhaj, Arabisch العربية, Bid'ah/Erneuerung, Englisch, Nederlands, Qur-aan, Sprechen | , , | Hinterlasse einen Kommentar

Wer den in einer Notlage Befindlichen erhört, wenn er Ihn anruft …

أَمَّن يُجِيبُ ٱلْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ ٱلسُّوٓءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَآءَ ٱلْأَرْضِ ۗ أَءِلَـٰهٌۭ مَّعَ ٱللَّهِ ۚ قَلِيلًۭا مَّا تَذَكَّرُونَ

Oder (ist besser) Wer den in einer Notlage Befindlichen erhört, wenn er Ihn anruft, und das Böse hinwegnimmt und euch zu Nachfolgern (auf) der Erde macht? Gibt es denn einen (anderen) Gott neben Allah? Wie wenig ihr bedenkt!

Of wie heeft de in nood verkerende verhoord, wanneer hij Hem aanroept, en het onheil van hem weggenomen en jullie gevolmachtigden gemaakt op de aarde? Is er een god naast Allah? En weinig is het dat jullie je laten vermanen!

Is not He (better than your gods) Who responds to the distressed one, when he calls Him, and Who removes the evil, and makes you inheritors of the earth, generations after generations. Is there any ilaah (god) with Allaah? Little is that you remember!

[Surah al-Naml (27):62]

2. Dezember 2012 Posted by | 'Ibaadah, Akhlaaq / Fiqh, andere Sprachen, Arabisch العربية, Du'aa (Bittgebete), Englisch, Heimsuchungen und das Ende der Welt, Nederlands, Qur-aan, Sprechen | , | Hinterlasse einen Kommentar

Tafsier Soerah Al-Ichlaas of At-Tauwhied

Soerah Al-Ichlaas of At-Tauwhied
(De Zuiverheid of de Eenheid)

-112-

Deze Soerah is Mekkaans

In de Naam van Allaah, de Barmhartigste, de Genadevolste
1. Zeg (O Mohammed): “ Hij is Allaah, (de) Enige.
2. Allaahoes-Samad” ( ات 􀑧 السيد الذي یصمد إليه في الحاج ) [Allaah- de Onafhankelijke Meester,
Die alle schepselen nodig hebben].
3. Hij heeft niet verwekt, noch is Hij verwekt.
4. En er is niemand (of niets) gelijkwaardig aan Hem of vergelijkbaar met Hem.”

1e) Op gezag van Moe’aadh bin Djebel (radiallaahoe ‘anhoe): de Profeet (salallaahoe ‘alayhie was sallem) zei:

O Moe’aadh! Weet jij wat Allaahs Recht over Zijn slaven is?” Ik zei: “Allaah en Zijn Boodschapper weten dat beter!” De
Profeet (salallaahoe ‘alayhie was sallem) zei: “Dat zij Hem (Allaah) alleen aanbidden en niets met Hem vereenzelvigen in
de aanbidding van Hem!” (En toen zei de Profeet (salallaahoe ‘alayhie was sallem):) “Weet jij wat hun recht over Hem is?
Ik antwoordde: “Allaah en Zijn Boodschapper weten dat beter!” De Profeet (salallaahoe ‘alayhie was sallem) zei: “Hen niet te straffen (als zij hiernaar handelen).” [Sahieh Al-Boechaarie, Hadieth Nr. 7373]
2e) Op gezag van Aboe Sa’ied Al-Choedrie (radiallaahoe ‘anhoe): “Een man hoorde een andere man
herhaaldelijk “Zeg (O Mohammed): “ Hij is Allaah, (de) Enige” (112:1) reciteren. Toen het ‘s ochtends werd
ging hij naar de Profeet (salallaahoe ‘alayhie was sallem) en lichtte hem (over dit voorgeval) in, terwijl het was
alsof hij de recitatie van deze Soerah opzich niet genoeg vond. De Boodschapper van Allaah (salallaahoe
‘alayhie was sallem) zei: “Bij Hem (Allaah) in Wiens Hand mijn ziel ligt, voorwaar, deze Soerah is gelijk aan eenderde
van de Qor`aan!” [Sahieh Al-Boechaarie, Hadieth Nr. 7374]
3e) Op gezag van ‘Aishah (radiallaahoe ‘anha): “De Profeet (salallaahoe ‘alayhie was sallem) zond (een
legerunit) onder leiding van een man die voor zijn metgezellen reciteerde in het gebed, en gewend was om te
eindigen met (Soerah 112): “Zeg (O Mohammed): “ Hij is Allaah, (de) Enige” (112:1). Toen zij terugkwamen
(van de veldslag) melden zij dit aan de Profeet (salallaahoe ‘alayhie was sallem). Hij (salallaahoe ‘alayhie was
sallem) zei (tegen hen): “Vraag hem wat de reden is dat hij dat doet?” Zij vroegen hem en hij zei: “Ik doe dit omdat deze
Soerah de Eigenschappen van de Meest Barmhartige (Allaah) vermeldt, en ik houd ervan om deze Soerah te lezen (in
gebed).’ De Profeet (salallaahoe ‘alayhie was sallem) zei (tegen hen): “Zeg tegen hem dat Allaah van hem Houdt.” [Sahieh
Al-Boechaarie, Hadieth Nr. 7375]

http://www.selefiepublikaties.nl/

http://quranenhadith.wordpress.com

24. Oktober 2012 Posted by | andere Sprachen, Nederlands, Tauhid | , | Hinterlasse einen Kommentar

Ibrahims Bitte (Qur’an 14:40)


„Rabbi-j’alnie muqiema-ssalaati wa min-thurryyatie, rabbana wa taqabbal du’aaa.“

„Mein Herr! Laß mich des rituellen Gebets ordnungsgemäßer Verrichtender sein sowie von meiner Nachkommenschaft. Unser Herr! Und erfülle mein Bittgebet!“ 

„Mijn Heer, mad mij en mijn nakomelingen onderhouders van de shalât. Onze Heer, verhoor mijn smeekbeden.“

„O my Lord! Make me one who performs As-Salat (Iqamat-as-Salat ), and (also) from my offspring, our Lord! And accept my invocation.“

27. Juli 2012 Posted by | Abraham (Ibrahim), andere Sprachen, Arabisch العربية, Das Gebet (Salaah), Du'aa (Bittgebete), Englisch, Nederlands, Qur-aan | | Hinterlasse einen Kommentar

Bittgebet für Gutes in dieser Welt und im Jenseits (Qur’an 2:201)

„Rabbanaaaa aatinaa fi-d-dunyaa hasanatan wa fi-l-akhiratti hasanatan wa qinaa ‚athaba-n-naar.“

„Unser Herr, gib uns in dieser Welt Gutes und im Jenseits Gutes und verschone uns vor der Strafe des Feuers!“

„Our Lord! Give us in this world that which is good and in the Hereafter that which is good, and save us from the torment of the Fire!“

„Onze Heer, geef ons in de wereld wat goed is en het Hiernamaals wat goed is en bescherm ons tegen de bestraffing van de Hel.“

2:201

21. Juni 2012 Posted by | andere Sprachen, Arabisch العربية, Du'aa (Bittgebete), Englisch, Nederlands, Qur-aan | | Hinterlasse einen Kommentar

Geduld in goede zin

Geduld ter wille van Allah, geduld met de hulp van Allah.

Allah zei: „Wees geduldig met de beschikking van jouw Heer. Voorwaar, jij bent in Onze Ogen…“ (52:48)
Het is onmogelijk om geduld ter wille van Allah te hebben zonder dat Hij je helpt om geduldig te zijn:
En wees geduldig  en jij bent slechts geduldig door Allah.“ (16:127)
Deze ajat vertellen ons dat geduld niet bereikt kan worden zonder de hulp van Allah en dit betekend, dat we behalve de hulp van Allah ook Zijn nabijheid nodig hebben, zoals uit de volgende Hadith (Qudsi) blijkt:
Ik ben zijn gehoor waarmee hij hoort, zijn (ge)zicht waarmee hij ziet en zijn hand waarmee hij slaat.“ (Al-Boecharie)
Die hulp van Allah wordt zowel aan de gelovige als aan degene die slechte dingen doet, geschonken. Beiden ontvangen genade en rizq. Deze Hadith beschrijft iets meer, n.l. de tevredenheid van Allah wat de gelovige kan bereiken indien hij nafl (vrijwillige) daden van aanbidding verricht, totdat Allah hem lief heeft. Als hij deze status bereikt en Allah zijn gehoor wordt waarmee hij hoort en zijn gezicht waarmee hij ziet, zal hij niet bewegen of iets doen zonder dat Allah het wil. degene die dit nieveau bereikt kan geduld hebben ter wille van Allah en is in staat, ter wille van Zijn vreugde, grote moeilijkheden te verduren, en kan Zijn bevel opvolgen.
Degene, die dit niveau niet kan bereiken zal deze mate van geduld niet bezitten; zijn niveau van geduld zal overeenkomstig de mate zijn waarmee hij in het gezelschap van Allah is. De gelovige die de nabijheid van Allah geniet zal vele niveaus van geduld bereiken die voor anderen onmogelijk zijn. Zij die geduld hebben zijn de winnaars van deze wereld en van de volgende, want Allah is met hen:
Voorwaar, Allah is met de geduldigen.“ (2:153)

Ibn al Qajjim al Djawzijjah (Geduld en Dankbaarheid)

5. Juni 2012 Posted by | Nederlands | | Hinterlasse einen Kommentar

Bittgebet für Wissen (Qur’an 20:114)

„Rabbi zidnie ‚ilmaa.“

„Mein Herr, lasse mich an Wissen zunehmen.“

„Mijn Heer, vermeerder voor mijn kennis.“

„My Lord! Increase me in knowledge.“ 

24. April 2012 Posted by | andere Sprachen, Arabisch العربية, Du'aa (Bittgebete), Englisch, Nederlands, Qur-aan | , | Hinterlasse einen Kommentar

Bittgebet aus dem Qur’an [37:100] bei Kinderwunsch [Ibrahim (Abraham) und Ismail]

„Rabbi hablie mina-s-saalihien.“

„Mein Herr, schenke mir von den Rechtschaffenen.“

„Mijn Heer, schenk mij van de rechtschapenen.“

„My Lord! Grant me (offspring) from the righteous.“

14. März 2012 Posted by | Abraham (Ibrahim), andere Sprachen, Arabisch العربية, Du'aa (Bittgebete), Nederlands, Qur-aan | | Hinterlasse einen Kommentar

Bittgebet für Geduld und dafür, als Muslim zu sterben

(Qur’an 7:126)

„Rabbanaa afrigh ‚alaynaa sabrawwa tawaffanaa muslimien.“

„Unser Herr, überschütte uns mit Geduld und berufe uns ab als (Dir) Ergebene!“ 

„Onze Heer, schenk ons geduld en doe ons sterven als mensen die zich (aan U) hebben overgegeven.“

„Our Lord! pour out on us patience, and cause us to die as Muslims.“

20. Februar 2012 Posted by | andere Sprachen, Arabisch العربية, Du'aa (Bittgebete), Nederlands, Qur-aan | , | Hinterlasse einen Kommentar

Bittgebete bei Kinderwunsch aus dem Qur’an [Zakariyya (Zacharias) und Yahya (Johannes)]

(Qur’an 21:89)

„Rabbi la tadharnie fardawa anta khayru-l-waarithien.“

„Mein Herr! Lass mich nicht einzeln (kinderlos) bleiben,  und Du bist der beste Erbe!“ 

„Mijn Heer, laat mij niet alleen (zonder nageslacht) en U bent de beste van de erfgenamen.“

„O My Lord! Leave me not single (childless), though You are the Best of the inheritors.“

 

(Qur’an 3:38)

„Rabbi habli milladunka dhurriyyatan tayyibah, innaka samie’uddu’aa.“

„Mein Herr, schenke mir von Dir aus gute Nachkommenschaft! Du bist ja der Gebetserhörer.“

„O, mijn Heer, schenk mij van U een goed nageslacht, voorwaar, U bent het die de smeekbede verhoot.“

„O my Lord! Grant me from You, a good offspring. You are indeed the All-Hearer of invocation.“

20. Februar 2012 Posted by | andere Sprachen, Arabisch العربية, Du'aa (Bittgebete), Ehe, Scheidung, Familie, Nederlands, Qur-aan | | Hinterlasse einen Kommentar