Qur-aan und Hadiith

بفهم السلف الصالح

Tafsier Soerah Al-Ichlaas of At-Tauwhied

Soerah Al-Ichlaas of At-Tauwhied
(De Zuiverheid of de Eenheid)

-112-

Deze Soerah is Mekkaans

In de Naam van Allaah, de Barmhartigste, de Genadevolste
1. Zeg (O Mohammed): “ Hij is Allaah, (de) Enige.
2. Allaahoes-Samad” ( ات 􀑧 السيد الذي یصمد إليه في الحاج ) [Allaah- de Onafhankelijke Meester,
Die alle schepselen nodig hebben].
3. Hij heeft niet verwekt, noch is Hij verwekt.
4. En er is niemand (of niets) gelijkwaardig aan Hem of vergelijkbaar met Hem.”

1e) Op gezag van Moe’aadh bin Djebel (radiallaahoe ‘anhoe): de Profeet (salallaahoe ‘alayhie was sallem) zei:

O Moe’aadh! Weet jij wat Allaahs Recht over Zijn slaven is?” Ik zei: “Allaah en Zijn Boodschapper weten dat beter!” De
Profeet (salallaahoe ‘alayhie was sallem) zei: “Dat zij Hem (Allaah) alleen aanbidden en niets met Hem vereenzelvigen in
de aanbidding van Hem!” (En toen zei de Profeet (salallaahoe ‘alayhie was sallem):) “Weet jij wat hun recht over Hem is?
Ik antwoordde: “Allaah en Zijn Boodschapper weten dat beter!” De Profeet (salallaahoe ‘alayhie was sallem) zei: “Hen niet te straffen (als zij hiernaar handelen).” [Sahieh Al-Boechaarie, Hadieth Nr. 7373]
2e) Op gezag van Aboe Sa’ied Al-Choedrie (radiallaahoe ‘anhoe): “Een man hoorde een andere man
herhaaldelijk “Zeg (O Mohammed): “ Hij is Allaah, (de) Enige” (112:1) reciteren. Toen het ‘s ochtends werd
ging hij naar de Profeet (salallaahoe ‘alayhie was sallem) en lichtte hem (over dit voorgeval) in, terwijl het was
alsof hij de recitatie van deze Soerah opzich niet genoeg vond. De Boodschapper van Allaah (salallaahoe
‘alayhie was sallem) zei: “Bij Hem (Allaah) in Wiens Hand mijn ziel ligt, voorwaar, deze Soerah is gelijk aan eenderde
van de Qor`aan!” [Sahieh Al-Boechaarie, Hadieth Nr. 7374]
3e) Op gezag van ‘Aishah (radiallaahoe ‘anha): “De Profeet (salallaahoe ‘alayhie was sallem) zond (een
legerunit) onder leiding van een man die voor zijn metgezellen reciteerde in het gebed, en gewend was om te
eindigen met (Soerah 112): “Zeg (O Mohammed): “ Hij is Allaah, (de) Enige” (112:1). Toen zij terugkwamen
(van de veldslag) melden zij dit aan de Profeet (salallaahoe ‘alayhie was sallem). Hij (salallaahoe ‘alayhie was
sallem) zei (tegen hen): “Vraag hem wat de reden is dat hij dat doet?” Zij vroegen hem en hij zei: “Ik doe dit omdat deze
Soerah de Eigenschappen van de Meest Barmhartige (Allaah) vermeldt, en ik houd ervan om deze Soerah te lezen (in
gebed).’ De Profeet (salallaahoe ‘alayhie was sallem) zei (tegen hen): “Zeg tegen hem dat Allaah van hem Houdt.” [Sahieh
Al-Boechaarie, Hadieth Nr. 7375]

http://www.selefiepublikaties.nl/

http://quranenhadith.wordpress.com

24. Oktober 2012 - Posted by | andere Sprachen, Nederlands, Tauhid | ,

Du hast noch keine Kommentare.

Kommentar verfassen

Trage deine Daten unten ein oder klicke ein Icon um dich einzuloggen:

WordPress.com-Logo

Du kommentierst mit Deinem WordPress.com-Konto. Abmelden /  Ändern )

Google Foto

Du kommentierst mit Deinem Google-Konto. Abmelden /  Ändern )

Twitter-Bild

Du kommentierst mit Deinem Twitter-Konto. Abmelden /  Ändern )

Facebook-Foto

Du kommentierst mit Deinem Facebook-Konto. Abmelden /  Ändern )

Verbinde mit %s

%d Bloggern gefällt das: